روش جالب درست کردن کیف با زیپ

ساخت کیف زیپی

وسایل مورد نیاز
زیپ 50 سانتی  24 عدد
سنجاق ته گرد
سوزن و نخ
قیچی

نحوه ی ساخت

برای ساخت این کیف دستی ابتکاری زیپ ها را از رنگ های متفاوت انتخاب کنید. سپس زیپ ها را روی سطح صافی یک در میان به صورت افقی کنار هم قرار دهید. 11 ردیف افقی کنار هم درست کنید سپس برای ردیف های عمودی زیپ ها را یکی از زیر و یکی از رو از لای زیپ های افقی رد کنید. هر ردیف عمودی که کار گذاشتید ردیف بعدی را کاملا کنار ردیف قبلی بکشید تا سطح بافت محکم کنار هم قرار گیرد. هنگامی که تمام 11 ردیف عمودی روی ردیف های  افقی کار گذاشته شد باید مانند تصویر زیر یک سطح صاف به وجود آید.

برای این که زیپ ها از هم باز نشود می توانید لبه های پارچه ای آن را به هم بدوزید. اما ترجیحا سعی کنید آن ها را بدون دوخت کنار هم نگه دارید که ظاهر طبیعی آن حفظ شود. اگر از برخی زیپ ها اضافی باقی ماند با قیچی آن را جدا کنید. سپس لبه ها را روی هم قرار دهید تا یک مکعب کوچک درست شود.  به وسیله نخ و سوزن درزهای کناره را بدوزید. سر زیپ ها را روی کیف قرار دهید تا جلوه کیف زیباتر باشد. برای دسته کیف هم از 2 زیپ دیگر استفاده کنید و از زیبایی و خلاقیت خود لذت ببرید.